Behandlinger

Vi tilbyder alle former for moderne tandbehandling med vægt på "Minimally invasive Dentistry". Jo færre og jo mere skånsomme indgreb en tand udsættes for, desto større er sandsynligheden for at bevare den hele livet.

"Slid på tænderne er en af de mest oversete tandsygdomme - den hyppigste årsag stammer fra en ubalance mellem tyggemuskler og sammenbiddet."

Annemette har gennemført hele efteruddannelsen ved Dawson Academy, USA i diagnostik og behandling af årsager til tandslid samt behandlingsplanlægning af større rekonstruktioner og store kosmestiske behandlinger. Dette garanterer, at resultatet bliver forudsigeligt og sikkert for dig.

Implantatbehandling og større kirurgiske indgreb foregår i et team-work med www.kirurgiklinik.dk I forbindelse med tandregulering samarbejder vi med www.specialtandlaeger.dk

 I forbindelse med din tandbehandling får du udleveret en brochure, som uddyber det pågældende emne:

 • Undersøgelse, diagnostik og behandlingsplanlægning
 • Forebyggende caries- og paradentosebehandling
 • Æstestisk tandbehandling med plast og porcelæn
 • Krone- og brobehandling
 • Implantatbehandling
 • Rodbehandling m. brug af sterile engangsfile og kofferdam
 • Paradentosebehandling
 • Kirurgisk behandling incl. mikrokirurgi
 • Fuldt certificeret Invisalign-udbyder (tandregulering vha. usynlige skinner)
 • Protesebehandling
 • Bidfunktionsbehandling incl. antisnorkeskinner
 • Tandblegning
 • Demonstration af mundhygiejneartikler

Gratis tandpleje for unge mellem 16 - 18 år