Hygiejne

Vi har omhyggelige rutiner til opfyldelse af de højeste opdaterede krav fra Sundhedsstyrelsen.

Håndhygiejne med sæbe og klorhexidinsprit. Engangskitler, engangshandsker, visirer og mundbind bruges konsekvent. Engangsartikler benyttes overalt, hvor det er muligt. Til operationer og rodbehandlinger er alt udstyr sterilt foliepakket . Alle bor og instrumenter afvaskes og desinficeres ved 70°C i dentalopvaskemaskine, derefter vacuumautoklavering ved 134°C. Boremaskiner bliver ligeledes efter hver behandling afvasket, desinficeret og vacuumautoklaveret i DAC autoklave.

Vi kontrollerer regelmæssigt udstyret til sterisation af instrumenter med sporeprøver. Ligeledes foretages vandkontrol af vore units en gang årligt af EUROFINS for kimtal og Legionella.

Til kirurgi benyttes special-unit m. sterilt saltvandsanlæg.