SLOW DENTISTRY:

  • Vi giver os tid til at lytte 
      
  • Vi behandler dit tandsæt udfra konceptet "Komplet tandpleje" - med fokus på hele tyggeapparatet (kæbeled, muskler og tænder). Det vil sige, at vi opdager og behandler f.eks årsagssamhænge mellem hovedpine og et skævt bid, hvorfor du måske hele tiden knækker dine tænder etc.
       
  • Vi sikrer forudsigelighed i din tandbehandling via en omhyggelig diagnostik og behandlingsplanlægning. Vi inddrager dig hele vejen i din tandplan. En grundig information omkring de forskellige muligheder (fordele/ulemper) samt priser er essentielt for, at du kan føle dig tryg. Vi påbegynder først din behandling, når du aktivt har svaret ja til proceduren på et velinformeret grundlag. Ofte vil du opleve, at vi bruger vores Zeiss Mikroskop eller Prime-Scanner, som i væsenlig grad bidrager til det perfekte behandlingsresultat. 
       
  • Vi sætter en ære i at gøre os umage. Såvidt det er muligt, bruger vi kofferdam (gummiklæde, som isolerer tanden fra mundhulens bakterieflora). Du skal have en god og smertefri oplevelse hos os. Derfor tilbydes du altid sufficient lokalbedøvelse. Hygiejne har vores allerhøjeste prioritet - vi følger de Nationale Infektionshygiejníske Retningslinjer.